กรณีลืมรหัสยืนยันการชำระเงิน / ต้องการแก้ไขข้อมูล
ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ให้คลิกที่ปุ่ม Facebook
2. คลิกที่ปุ่ม   
3. กรอกข้อมูลในช่องแชทดังต่อไปนี้ ชื่อ-สกุล,เบอร์โทร,ประเภทการแข่งขัน และ ไฟล์ภาพการชำระเงิน (สลิปโอนเงิน)
4. รอการยืนยันจากทีมงาน
ตารางผู้สมัครลงทะเบียน
id ประเภท ชื่อ-สกุล เพศ อายุ เบอร์โทร อีเมล โรคประจำตัว ขนาดเสื้อ รวม สถานะ เอกสารชำระเงิน
48 นักเรียน วจ. Fun Run นายยศกร ตุ่นสอน ชาย 16 (096) 907-8148 yotsakontoonson@gmail.com ไม่มี M 300 รอตรวจสอบ ไม่พบข้อมูล
47 บุคคลทั่วไป Fun Run นางเอมอร ผลสนอง หญิง 45 (084) 483-4583 pholsanong@hotmail.com ไม่มี S 350 รอตรวจสอบ
46 บุคคลทั่วไป Fun Run นางอำไพ หน่อเรือง หญิง 43 (089) 838-1253 ttamphai@gmail.com - XL 350 รอตรวจสอบ
45 VIP นางนิจนภา วัฒนาสกุลไทย หญิง 45 (084) 364-5146 nijnapa@wjd.ac.th - L 1,000 รอตรวจสอบ
44 บุคคลทั่วไป Fun Run นางสาวพิมพ์พรรณ ยศเมา หญิง 36 (093) 241-8014 spm35.2555@gmail.com S 350 รอตรวจสอบ
43 บุคคลทั่วไป Fun Run นายพิชาภพ ปัญโญ ชาย 23 (082) 447-7849 Pichapop504@gmail.com - L 350 รอตรวจสอบ ไม่พบข้อมูล
41 บุคคลทั่วไป Fun Run นางสาวรมณี บุญพลอยมณี หญิง 26 (081) 998-4699 bunploymanee@gmail.com ไม่มี L 350 รอตรวจสอบ
42 บุคคลทั่วไป Fun Run ด.ญ.ศิลป์ศุภา ใจมา หญิง 15 (063) 618-9864 ไม่มี M 350 รอตรวจสอบ
21 บุคคลทั่วไป Fun Run นางสาวประภารัตน์ หล้ากาศ หญิง 38 (087) 727-2396 praparat_lakat@hotmail.com ไม่มี 2S 350 รอตรวจสอบ
40 บุคคลทั่วไป Fun Run นายปฏิภาณ วิปัดทุม ชาย 22 (088) 402-6939 patipantipanwi@gmail.com - L 350 รอตรวจสอบ ไม่พบข้อมูล
39 บุคคลทั่วไป Fun Run นายกิตติพงศ์ ทาแดง ชาย 23 (088) 400-8823 kittipongktstys@gmail.com - L 350 รอตรวจสอบ ไม่พบข้อมูล
38 บุคคลทั่วไป Fun Run นายพิชาภพ ปัญโญ ชาย 23 (082) 447-7849 Pichapop504@gmail.com - 5S 350 รอตรวจสอบ ไม่พบข้อมูล
37 บุคคลทั่วไป Fun Run นายทักษิณ ทรงวิรัตน์ ชาย 23 (080) 659-1580 akiyamamio1996@hotmail.com - L 350 รอตรวจสอบ ไม่พบข้อมูล
36 บุคคลทั่วไป Fun Run นางสาวพรพิมล ปุ๊ดทา หญิง 28 (091) 857-4140 phonpimon080@gmail.com ไม่มี M 350 รอตรวจสอบ
30 บุคคลทั่วไป Mini Marathon นายวีรยุทธ มูลใจ ชาย 23 (061) 739-8121 weerayoot_1002@hotmail.com S 400 ยืนยัน
29 บุคคลทั่วไป Fun Run นางสาวธนพร นอแฮ หญิง 33 (098) 756-8482 ไม่มี XL 350 ยืนยัน
27 บุคคลทั่วไป Fun Run นางอำไพ หน่อเรือง หญิง 43 (089) 838-1253 ttamphai@gmail.com - XL 350 ไม่ผ่าน
35 บุคคลทั่วไป Mini Marathon นางพรวีนัส วัชรกาวิน หญิง 43 (087) 177-6208 pornvenus2519@gmail.com - S 400 รอตรวจสอบ
34 บุคคลทั่วไป Fun Run นางสาวสิริกร ยะป้อม หญิง 45 (063) 243-6293 Nuwan909@hotmail.com ไม่มี M 350 รอตรวจสอบ ไม่พบข้อมูล
33 บุคคลทั่วไป Fun Run นางปรียาภรณ์ จันหนิ้ว หญิง 37 (081) 168-8909 nannan04192525@gmail.com L 350 รอตรวจสอบ
32 บุคคลทั่วไป Mini Marathon นางสาวภัทจิรา ป้อมฝั้น หญิง 24 (080) 031-9210 pudjirapkmfan@gmail.fom ปฏิเสธ 4S 400 รอตรวจสอบ
31 VIP นายกุศล ยอดดำเนิน ชาย 52 (081) 289-8282 kuson@wjd.ac.th - XL 1,000 รอตรวจสอบ ไม่พบข้อมูล
20 บุคคลทั่วไป Fun Run นางสาวณัฐพร วงศ์ฤดีเจริญกุล หญิง 23 (099) 580-6272 nattaporn58121307@gmail.com ไม่มี S 350 ยืนยัน
28 บุคคลทั่วไป Mini Marathon นายฉัตรชัย ฟุ่มเฟือย ชาย 28 (088) 772-7899 e53181306@gmail.com ไม่มี L 400 รอตรวจสอบ ไม่พบข้อมูล
26 บุคคลทั่วไป Fun Run นายรุ่งพร อาจศรี ชาย 43 (081) 783-8073 Nuwan909@hotmail.com ไม่มี XL 350 รอตรวจสอบ ไม่พบข้อมูล
25 บุคคลทั่วไป Fun Run นางสิริกร ยะป้อม หญิง 45 (063) 243-6293 Nuwan909@hotmail.com ไม่มี M 350 รอตรวจสอบ ไม่พบข้อมูล
23 บุคคลทั่วไป Fun Run นางสาวทิพย์วรรณ ยะวะแก้ว หญิง 25 (094) 290-3016 sweetdream_mickey1928@hotmail.com - L 350 รอตรวจสอบ ไม่พบข้อมูล
16 นักเรียน วจ. Fun Run นายธนบดี ศรีวิชัยแก้ว ชาย 16 (064) 810-2125 58.11671@wjd.ac.th - M 300 ยืนยัน
19 บุคคลทั่วไป Mini Marathon นางสาวผุสรัตน์ การีน หญิง 25 (097) 215-7972 karin.psr@gmail.com - S 400 ยืนยัน
18 บุคคลทั่วไป Mini Marathon นางสาวณัฎฐณิชา ทาเสนา หญิง 25 (093) 318-5149 musiclove560_nam@hotmail.com - S 400 ยืนยัน
13 นักเรียน วจ. Fun Run นางสาวณัฐชยา สังข์แดง หญิง 17 (084) 370-4176 58.11649@wjd.ac.th - 2S 300 ยืนยัน
3 นักเรียน วจ. Fun Run นางสาวอริยา ยะปันดิษฐ์ หญิง 18 (083) 071-6500 ไม่มี M 300 ยืนยัน
2 นักเรียน วจ. Fun Run นางสาวณิชกานต์ บูชาผาภูมิ หญิง 18 (083) 009-4232 ไม่มี L 300 ยืนยัน
12 นักเรียน วจ. Fun Run ด.ญ.นภัสสรา จันทร์เทศ หญิง 15 (065) 637-6480 M 300 รอตรวจสอบ ไม่พบข้อมูล
10 บุคคลทั่วไป Fun Run นางสมหวัง หล้าหนัก หญิง 49 (086) 190-9077 somwang@wjd.ac.th ไม่มี L 350 ยืนยัน
17 บุคคลทั่วไป Fun Run นางสาวฐิติมา อ่ำคิด หญิง 31 (088) 986-0250 am_titima_omkit@hotmail.com - L 350 รอตรวจสอบ ไม่พบข้อมูล
15 นักเรียน วจ. Fun Run ด.ญ.จิดาภา ภัทรวนนท์ หญิง 14 (065) 249-3202 60.12260@wjd.ac.th - M 300 รอตรวจสอบ ไม่พบข้อมูล
14 บุคคลทั่วไป Mini Marathon นายธีร์นวัต จินาเดช ชาย 28 (098) 814-0995 manutsawee29@gmail.com - 2XL 400 รอตรวจสอบ ไม่พบข้อมูล
11 บุคคลทั่วไป Mini Marathon นางอาภรณ์ ไพรัตน์ หญิง 54 (080) 675-5308 mamatokyo@hotmail.com ไม่มี L 400 รอตรวจสอบ ไม่พบข้อมูล
9 นักเรียน วจ. Fun Run นางสาวชลธิ​ชา ปันมัชยา หญิง 18 (096) 776-4304 57.11306@wjd.ac.th - M 300 รอตรวจสอบ ไม่พบข้อมูล
8 นักเรียน วจ. Fun Run ด.ช. ศรัณย์กร แสงสว่าง ชาย 12 (092) 685-5871 62.13139@wjd.ac.th L 300 รอตรวจสอบ ไม่พบข้อมูล
7 นักเรียน วจ. Fun Run ด.ช.ชินวิช วัชรกาวิน ชาย 14 (098) 752-1470 0932433994za@gmail.com ไม่มี XL 300 รอตรวจสอบ ไม่พบข้อมูล
6 นักเรียน วจ. Fun Run ด.ญ.ชลธิชา เปงปะนัน หญิง 13 (061) 741-3100 62.12984@wjd.ac.th - M 300 รอตรวจสอบ ไม่พบข้อมูล
5 นักเรียน วจ. Fun Run ด.ญ.ธันยา กันธิ หญิง 13 (080) 675-8285 62.13033@Wjd.ac.th XL 300 รอตรวจสอบ ไม่พบข้อมูล
4 นักเรียน วจ. Fun Run ด.ญ.พลอยชยา นันปัญญา หญิง 13 (669) 329-5910 62.13084@wjd.ac.th M 300 รอตรวจสอบ ไม่พบข้อมูล
1 บุคคลทั่วไป Mini Marathon นายศาสตราวุธ ประกายมณี ชาย 32 (082) 180-3525 lookpuen2531@gmail.com - L 400 รอตรวจสอบ ไม่พบข้อมูล